Benet KernelUspešan posao se bazira na dobrom poslovnom modelu, koji stvara kvalitetan proizvod za tržište.

Aktuelno

GIS Plus - evidencija, planiranje, upravljanje i nadzor nad prostornim informacijama i infrastrukturom

Poslovne aktivnosti usmerene ka saradnji sa Južnoafričkom Republikom na više nivoa

Organizacija sajamskih i drugih poslovnih nastupa AD KTGT Bar iz Crne Gore u Srbiji

Izdvajamo

Aktivno učešće u humanitarnom radu Fondacije solidarnost Srbije kao suosnivač i dobitnik priznanja

ISO 27001 standard za bezbedno upravljanje i zaštitu informacija i podataka

Predavanje na Univerzitetu Singidunum na temu New Media Marketing komunikacije