Benet KernelInspirativno i inovativno korišćenje tehnologija, u službi poslovnog uspeha i ličnog zadovoljstva.

Aktuelno

Razvoj softvera
Inspirativan i inovativan pristup razvoju softvera

Marketinške kampanje
Nova tehnološka rešenja u komunikaciji brenda

Video produkcija
Video sadržaj je efiksan način za plasman poruke

Izdvajamo

EZ CRM (Analytical)
Upravljanje marketinškim kampanjama

MARIS
Upravljanje zaštitom prava autora muzičkih dela

EZ Video surveillance
Projektovanje sistema video nadzora